Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Vzdělávací akce

Qiido Akademie, vzdělávací programy pro učitele a ředitele, kteří chtějí učit a rozvíjet MiND

Vazba na projekty Šablon, Výzva č.22 OP VVV


Výjezdní vzdělávání a setkání ředitelů škol v území ORP Rokycany, aneb Špičák 2017

Dne 17.5.2017 až 191.5.2017 se v hotelu Malá Paříž na Špičáku uskutečnil další cyklus vzdělávání partnerů MAP, a to z řad cílové skupiny vedoucích pracovníků škol - ředitelů, které bylo primárně věnováno tématům Inkluze (vzdělávací blok odborně lektorovala: Mgr. Dana Svobodová, NIDV) a Strategickému řízení školy (vzdělávací blok odborně lektoroval: Mgr. Dalibor Dudek, NIDV). Nesmírně důležitým přínosem celé akce bylo vzájemné sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými účastníky akce, tj. představiteli škol v daném území.

Program byl dále doplněn těmito odbornými příspěvky:

Mgr. Jan Vodička: Česká pedagogická komora, z.s. - deskové hry v návaznosti na podporu výuky Matematické gramotnosti, využití v rámci Výzvy č. 22 OP VVV, projekty Šablon.

Mgr. Lucie Holacká, PhDr. Ladislava Šlajchová: Národní institut pro další vzdělávání - prezentace aktivit IPs - Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Ing. Miriam Janyšková: Nadační fond Qiido - představení Qiido Akademie (vzdělávací program pro učitele a ředitele, kteří chtějí učit a rozvíjet intelektově nadané žáky)

Milan Zajíček, PMA s.r.o. – představení manažerského vzdělávání pro ředitele škol a pedagogické sbory.

Mgr. Lenka Klabačková: Realizace projektů zjednodušeného vykazování, Výzva č. 22 OP VVV

ssdd

Vzdělávání partnerů MAP, setkání ředitelů škol -  17.5.2017 a 19.5.2017

Výstupy ze vzdělávací akce:

Program

Prezenční listina

Prezentace z akce

Fotodokumentace


Kurz matematická gramotnost

Ve dnech 14. 9. a 21. 9. 2017 se na ZŠ Rokycany, ulice Míru 64 uskutečnil kurz pro pedagogy 1. stupně ZŠ, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogy volného času a vychovatele školských zařízení. Dvoudenní akreditovaný kurz v rámci DVPP v rozsahu 16h byl zaměřen na rozvoj logiky a matematické gramotnosti s využitím deskových her. Kurzu se aktivně zúčastnilo 9 pedagogů ze škol a školských zařízení z ORP Rokycany a ORP Kralovice.

Kurz vedl: Mgr. Jan Vodička, Česká pedagogická komora, z.s.

Pozvánka na seminář


Manažerské vzdělávání pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

V rámci klíčové aktivity budování znalostních kapacit – vzdělávání partnerů MAP sevedoucí pracovníci základních a mateřských škol z území ORP Rokycany a ORP Kralovice zúčastnili ve dnech 24. 10. 2017, 21. 11. 2017 a 9. 1. 2018 kurzu Manažerská akademie. Témata 3 školících dnů byla zaměřena na praktické využití metody Structogram, zprostředkování konkrétních a v praxi ředitele využitelných informací, zjištění osobnostních předpokladů a rizik pro vedení lidí, argumentace/přístup k osobnostně odlišným komunikačním partnerům, rozpoznání potenciálu/rizik pracovního týmu, vedení porad aj.

Odborný lektor: Milan Zajíček, Pražská manažerská akademie, s. r. o.

abcd

Výstupy ze vzdělávací akce:

Pozvánka 24.10.2017

Pozvánka 21.11.2017

Pozvánka 9.1.2018


Sdílení pedagogických zkušeností

Další vzdělávání partnerů MAP proběhlo formou sdílení pedagogických zkušeností  - návštěvami pedagogů na ZŠ speciální Rokycany, Čechova 40. Kolegiální podpora se uskutečnila ve dnech 4. 10., 9. 11., 15. 11. a 14. 12. 2017. Osobní setkání pedagogůze škol z území ORP Rokycany s vedením speciální školy a návštěvy v hodinách kolegů-pedagogů byly zacíleny na sdílení zkušeností ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzájemné informování v následujících tématech: specifika práce s žáky s mentálním postižením různého stupně, kompenzační a rehabilitační pomůcky, spolupráce pedagogických pracovníků ve třídách, podpůrná opatření a jejich realizace ve speciálních a základních školách, tvorba individuálního vzdělávacího plánu a výukových materiálů - praktický návod a diskuze nad aktuálními problémy.

Sdílení pedagogických zkušeností zaštítili:   MUDr. Ivana Faitová  - ředitelka ZŠ speciální Rokycany a kolegové

aabbccdd


Praktický seminář - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Dne 5. 10. 2017 proběhlo na ZŠ Rokycany, ulice Míru 64 vzdělávání partnerů MAP určené pro pedagogy a vedoucí pracovníky škol v území ORP Rokycany. Téma praktického semináře bylo zaměřeno na vedení administrace a realizace projektů Šablon pro MŠ a ZŠ I v rámci Výzvy č. 22 OP VVV.

Seminář byl věnován také finančním a projektovým aspektům, monitorovacím indikátorům, práci se systémem IS ESF, zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému a zajištění správnosti výstupů. Vzdělávací setkání bylo doplněno o praktické tipy při realizaci projektů zjednodušeného vykazování.

Lektorka:  Mgr. Lenka Klabačková, MAS Světovina, o.p.s.

AB

Výstupy ze vzdělávací akce:

Pozvánka

Dokumentace k realizaci projektů zjednodušeného vykazování


Veletrh studia a práce - Posviť si na budoucnost

V rámci aktivity Budování znalostních kapacit - vzdělávání partnerů MAP se mohlo více než 150 žáků ze 4 základních škol z ORP Rokycany zúčastnit spolu se svými pedagogy a rodiči festivalu vzdělávání a práce s názvem „Posviť si na budoucnost“.Veletrh se uskutečnil dne 10. 11. 2017 v areálu DEPO2015 v Plzni. Akce umožnila bližší seznámení s nabídkami studijních oborů středních škol v Plzeňském kraji, taktéž všech fakult Západočeské univerzity v Plzni a kariérního uplatnění u významných zaměstnavatelů v regionu. V rámci doprovodného programu proběhly workshopy zaměřené na klíčové kompetence studentů/absolventů jednotlivých SŠ, diskuzní fórum pro pedagogy a vystoupení zástupců firem. Multioborová akce byla přínosem pro získání aktuálních informací o možnostech studia v Plzeňském kraji a situaci na trhu práce. Aktivita navázala na vzdělávací cíle v oblasti kariérového poradenství a podpory rozvoje klíčových kompetencí v přírodovědných, technických, a řemeslných oborech.

abccdd

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III