Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Výstupy z Pracovních skupin

Po dohodě v rámci Partnerství MAP byly ustaveny následující pracovní skupiny:

Celkový výstup a ustavení jednotlivých členů pracovních skupin (977.29 kB)

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Seznam a kontakty na jednotlivé členy Pracovních skupin (50.17 kB)

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 2. PS, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Ostatní témata/opatření byla všem skupinám ponechána jako průřezová:

 • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
 • Investice do rozvoje kapacit základních škol
 • Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Úvodní společné jednání pracovních skupin bylo uskutečněno dne 22.9.2016 v ZŠ Kralovice, kde předmětem jednání bylo projednání zejména těchto bodů: seznámení se výstupy z dotazníkového šetření MŠMT, rekapitulace úlohy Pracovních skupin v projektu MAP, představení časového harmonogram prací na období 10-11/2016, projednání přípravy problémové analýzy (SWOT-3, analýza potřeb) ve vazbě na přípravu SR MAP, sestavení souvisejících dotazníků pro zjištění investičních požadavků ve vazbě na SR MAP – související Zápis (2.7 MB)

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III