Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Výzva č. 7

MAS Světovina, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Světovina – IROP – Kulturní památky 3.“ 

Alokace výzvy:  13 644 326,880

Příjem projektů:  16.08.2021 (od 12,00 hodin) - do 17.09.2021 (do 12,00 hodin)

Prezentace pro žadatele 7. výzva MAS Světovina 
Prezentace k MS2014+

Přílohy výzvy MAS
1. Výzva č. 7 
2. Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 
3. Kritéria věcného hodnocení 
4. MAS Světovina - Interní postupy IROP od 31.8.2019 
5. Obecná pravidla pro žadatele verze 1.4 
6. Přílohy obecných pravidl v. 1.4 
7. Specifická pravidla pro žadatele verze 1.3 
8. Přílohy Specifických pravidel verze 1.3 
9. Text výzvy č. 55 
10. Kontrolní list Fn a P 
11. Kontrolní list VH 
12. Jednací řád Programového výboru MAS Světovina 
13. Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina 
14. Vzdání se práva na přezkum hodnocení 
15. Převodní tabulka nominálních a reálných cen k CBA analýze 
16. Jednotný formulář žádosti o přezkum hodnocení 
17. Cestne prohlaseni zadatele


Schválení výzvy, hodnocení a výběr projektů
Zápis z jednání PV - schválení výzvy č. 7 
Zápis usnesení VK - schválení KL 
Zápis z jednání PV - výběr projektu ze 7. výzvy IROP 
Zápis z jednání VK - hodnocení projektu ze 7. výzvy

SCLLD 2014-2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III