Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Vzdělávací akce

Qiido Akademie, vzdělávací programy pro učitele a ředitele, kteří chtějí učit a rozvíjet MiND

Vazba na projekty Šablon, Výzva č.22 OP VVV


Seminář ERASMUS +, Strategická partnerství v sektoru školního vzdělávání

Dne 22.2.2017 se v zasedací místnosti Městského úřadu Kralovice uskutečnilo vzdělávání partnerů MAP z řad cílové skupiny pedagogů a vedoucích pracovníků škol na téma: Strategická partnerství v sektoru školního vzdělávání, konkrétní možnosti mezinárodní spolupráce, příklady dobré praxe, seznámení se s požadavky Výzvy pro rok 2017.

Seminář vedl odborný lektor: Mgr. Marcel Gondorčín, RHK PK

vndfg

Vzdělávání partnerů MAP, Erasmus+, 22.2.2017

Výstupy z akce


Odborný workshop pro zástupce škol a školských zařízení  v ORP Kralovice

Dne 10.5.2017 a 11.5.2017 se v zasedací místnosti Městského úřadu Kralovice uskutečnil další cyklus vzdělávání partnerů MAP, a to z řad cílové skupiny pedagogů a vedoucích pracovníků škol, které bylo primárně věnováno tématům Inkluze (vzdělávací blok odborně lektorovala: Mgr. Dana Svobodová, NIDV) a Strategickému řízení školy (vzdělávací blok odborně lektoroval: Mgr. Dalibor Dudek, NIDV).

Program byl dále doplněn těmito odbornými příspěvky:

Mgr. Jan Vodička: Česká pedagogická komora, z.s. - deskové hry v návaznosti na podporu výuky Matematické gramotnosti, využití v rámci Výzvy č. 22 OP VVV, projekty Šablon.

Mgr. Lucie Holacká: Národní institut pro další vzdělávání - prezentace aktivit IPs - Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Bc. Eva Tischlerová: Středisko volného času Radovánek - prezentace příkladů dobré praxe, vzájemná spolupráce v území

Ing. Miriam Janyšková: Nadační fond Qiido - představení Qiido Akademie (vzdělávací program pro učitele a ředitele, kteří chtějí učit a rozvíjet intelektově nadané žáky)

Mgr. Lenka Klabačková: Realizace projektů zjednodušeného vykazování, Výzva č. 22 OP VVV

Vzdělávání partnerů MAP, Vzdělávací workshop 10.5.2017 a 11.5.2017Vzdělávání partnerů MAP, Vzdělávací workshop 10.5.2017 a 11.5.2017

Vzdělávání partnerů MAP, Vzdělávací workshop 10.5.2017 a 11.5.2017

Výstupy ze vzdělávací akce:

Program

Prezenční listina

Prezentace

Fotodokumentace


Kurz matematická pregramotnost

Ve dnech 11. 10. a 12. 10. 2017 se v zasedací místnosti Městského úřadu Kralovice uskutečnilo vzdělávání partnerů MAP určené pro pedagogy MŠ a vedoucí pedagogické pracovníky škol z ORP Kralovice a ORP Rokycany. Dvoudenní akreditovaný kurz v rozsahu 16h byl zaměřen na rozvoj matematické pregramotnosti dětí s důrazem na přípravu na matematiku, rozvoj řeči, komunikace, paměti, představ, prostorového vnímání, jednoduché slovní úlohy a matematiku v přírodě.

Kurz vedla:  PaedDr. Ellen Mlátilíková, LANGMaster.com, s.r.o.

ABC

Výstupy ze vzdělávací akce:

Pozvánka


Vzdělávání pedagogů ZUŠ

Dne 8. 11. 2017 proběhlo na ZUŠ Plasy odborné vzdělávání pedagogických pracovníků základních uměleckých škol v území ORP Kralovice. Semináře se zúčastnilo 11 pedagogů/zástupců ZUŠ. Vzdělávací akce se uskutečnila ve vazbě na vytčené vzdělávací priority a cíle Strategického rámce MAP. Hlavním tématem byly Hudební hry a jejich zařazení do vyučovací hodiny, motivace žáků ke cvičení, podpora radosti z hraní, správné držení nástroje a podpora individuality žáků skrze improvizaci.

Lektor semináře:  Mgr.Cyril Kubiš, PhD.


Praktický seminář - Šablony pro MŠ a ZŠ I. a setkání ředitelů škol a školských zařízení

Dne 23. 10. 2017 proběhlo v Kralovicích vzdělávání partnerů MAP z řad pedagogů a vedoucích pracovníků škol v území ORP Kralovice. Téma praktického semináře byla administrace a realizace projektů Šablon pro MŠ a ZŠ I v rámci Výzvy č. 22 OP VVV. Seminář byl zaměřen také na finanční a projektové aspekty, monitorovací indikátory, Zprávy o realizaci v MS2014+, práci se systémem IS ESF, zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému a zajištění správnosti výstupů. Seminář byl doplněn o praktické tipy při realizaci projektů. Zároveň proběhlo setkání ředitelů škol a školských zařízení, jehož hlavním přínosem byla možnost sdílet příklady dobré praxe a diskutovat aktuálně potřebnou vzdělávací problematiku.

Lektorka: Mgr. Lenka Klabačková


Veletrh studia a práce - Posviť si na budoucnost

V rámci aktivity Budování znalostních kapacit - vzdělávání partnerů MAP se mohlo více než 200 žáků ze 7 základních škol z ORP Kralovice zúčastnit spolu se svými pedagogy a rodiči festivalu vzdělávání a práce s názvem „Posviť si na budoucnost“.Veletrh se uskutečnil dne 10. 11. 2017 v areálu DEPO2015 v Plzni. Akce umožnila bližší seznámení s nabídkami studijních oborů středních škol v Plzeňském kraji, taktéž všech fakult Západočeské univerzity v Plzni a kariérního uplatnění u významných zaměstnavatelů v regionu. V rámci doprovodného programu proběhly workshopy zaměřené na klíčové kompetence studentů/absolventů jednotlivých SŠ, diskuzní fórum pro pedagogy a vystoupení zástupců firem. Multioborová akce byla přínosem pro získání aktuálních informací o možnostech studia v Plzeňském kraji a situaci na trhu práce. Aktivita navázala na vzdělávací cíle v oblasti kariérového poradenství a podpory rozvoje klíčových kompetencí v přírodovědných, technických, a řemeslných oborech.

abcd

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III