Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Místní akční plán vzdělávání ORP Kralovice

Finální územní strategie pro oblast regionální školství  - MAP I. pro období 2016-2023 schválena

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností KRALOVICE, nebo-li MAP I. byl schválen dne 28.2.2018 na základě hlasování členů ŘV MAP per rollam. 

Jedná se o výstupní dokument realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.2.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“, na kterém  společně spolupracovali MAS Světovina o.p.s., Město Kralovice a aktéři partnerství MAP ORP Kralovice. Vlastní implementace MAP I., monitoring a evaluace bude realizována navazujícím projektem MAP II, který bude kontinuálně pokračovat po řádném ukončení projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.2.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“ k 31. 8. 2018, tj. předpoklad termínu zahájení MAP II je k 1. 9.2018.

MAP I.

Přílohy MAP I.

 

Roční akční plán MAP pro období 2017/ 2018 schválen

Na základě 3. jednání ŘV, které proběhlo dne 14. 6. 2017, byl Roční akční plán MAP (RAP) sestaven a zpracován pro období školního roku 2017/2018 s přesahem následujících měsíců školního roku 2018/2019. Roční plán tak pokrývá jeden školní rok a zároveň smysluplně zahrnuje i začátek (popř. konec) běžného roku. Návrh RAP byl vytvořen na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti pracovních skupin MAP ORP Kralovice. RAP zahrnuje aktivity jednotlivých škol, aktivity spolupráce a infrastruktury, realizované v průběhu stanoveného období (školní rok 2017/2018), a to se všemi náležitostmi akčního plánování, tj. tedy s odpovědnostmi, potřebnými finančními zdroji a indikátory, které budou měřit dosažené cíle vyplývající ze Strategického rámce MAP. Návrh RAP byl současně sestaven již s výhledem pro navazující projekt MAP II.

Akční plán pro území správního obvodu ORP Kralovice, verze 1.0, XII. 2017 pro období školního roku 2017/2018 byl schválen na 4.jednání Řídícího výboru MAP dne 13.12.2017 a jeho dostupnost je zde:

Akcni plan_ ORP_KRALOVICE_verze1_12_2017

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III