Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Výzva č. 8

MAS Světovina, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Světovina – IROP – Sociální bydlení 2.“ 

Alokace výzvy:  6 756 849,13 Kč

Příjem projektů:  15.09.2021 (od 12,00 hodin) - do 16.10.2021 (do 12,00 hodin)

Prezentace pro žadatele 8. výzva MAS Světovina 
Prezentace k MS2014+ 

Přílohy výzvy MAS
1. Text výzvy č. 8 
2. Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 
3. Kritéria VH 
4. MAS Světovina - Interní postupy IROP od 31.8.2019 
5. Obecná pravidla - aktuálně platná verze 
6. Přílohy obecných pravidel 
7. Specifická pravidla - aktuálně platná verze 
8. Přílohy specifický pravidel 
9. Text výzvy 85.  
10. Kontrolní list Fn a P 
11. Kontrolní list VH
12. Jednací řád Programového výboru MAS Světovina 
13. Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina 
14. Vzdání se práva na přezkum hodnocení 
15. Převodní tabulka nominálních a reálných cen k CBA analýze 
16. Jednotný formulář žádosti o přezkum hodnocení 
17. Cestne prohlaseni zadatele 


Schválení výzvy, hodnocení a výběr projektů
Zápis z jednání PV - schválení výzvy č. 8 IROP 
Zápis z jednání VK - schválení KL Fn a P, VH 
Zápis z jednání PV - výběr projektu z 8. výzvy 
Zápis z jednání VK - hodnocení projektu z 8. výzvy 

SCLLD 2014-2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III