Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Pracovní skupiny

Posláním pracovních skupin je  aktivně  se  podílet  na  rozvoji  komunikační  platformy MAP a vytvářet prostor pro spolupráci a partnerství mezi dotčenými skupinami a aktéry ovlivňující vzdělávání ve správním obvodu ORP Rokycany.

Vyjadřují se k: výstupům analytických  šetření,  problémovým  okruhům,  klíčovým  problémům,  prioritám, investičním potřebám, navrženým opatřením, k aktivitám spolupráce apod. Vznáší svá  stanoviska,  náměty  a  připomínky k podkladům,  které  obdrží  od  realizačního  týmu  projektu,  nebo  Řídícího  výboru  MAP a podílí se tak na konzultačním procesu.

Každá pracovní skupina je složena vždy z 1 osoby vedoucího pracovní skupiny (odborného garanta daného opatření v území) a osob členů pracovní skupiny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtyři pracovní skupiny byly ustaveny na prvním jednání Řídící výboru dne 7. 9. 2016, a to s ohledem na předmět povinných, doporučených, průřezových a volitelných opatření MAP. 

Počet pracovních skupin  může  být  Řídícím  výborem  upravován,  a  to  především  ve vztahu k potřebám a klíčovým problémům správního obvodu ORP Rokycany. 

Vedoucí pracovních skupin byli rovněž zvoleni na prvním jednání Řídícího výboru dne 7. 9. 2016.

Jednotliví členové pracovních skupin budou ustaveni na jednání Realizačního týmu. Nominace na členy pracovních skupin budou předloženy partnery ORP nebo členy Řídícího výboru MAP nebo vedoucími skupin v termínu do 21.9.2016.

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

 • Mgr. Bc. Věra Zagorová
 • MŠ u Saské Brány, Rokycany

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 2. PS, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

 • Ing. Anna Valešová
 • ZŠ a MŠ Hrádek, Rokycany

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 • Mgr. Hana Šlégrová
 • ZŠ Rokycany, ul.Míru

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

 • Mgr. Bohumil Nosek
 • ZŠ Jižní předměstí Rokycany

Přihláška do Pracovní skupiny 

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III