Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Výzva č. 7

MAS Světovina, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014 – 2020“ ke dni 14. 02. 2022 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova pro Fichi č. 9.

Alokace výzvy:  6.531.622 Kč Kč

Podání žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře ve dnech od 14.02.2022 do 18.03.2022.

Termín finální registrace ŽoD na SZIF je 30.04.2022.

Podrobné informace jsou součástí výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Vyskytnou-li se potíže se zobrazením souborů fiche ve Vašem prohlížeči, pdf soubor stáhněte do počítače a použijte k otevření poslední verzi programu Adobe Reader.

Dokumenty:


K 30.11.2021 došlo k aktualizaci Příručky pro publicitu PRV 2014 - 2020 (verze 6) v rámci níž došlo ke změnám vyplývajícím z dosavadních zkušeností z administrace, např. upřesnění výkladu v případě povinného zveřejňování informací o projektu v rámci internetových stránek příjemce dotace. Povinnost řídit se verzí Příručky pro publicitu č. 6 se vztahuje na ŽÁDOSTI O PLATBU podané od 01.01.2022 (včetně). Nebudou-li podmínky povinné publicity dodrženy, bude příjemcům dotace v rámci kontroly realizace projektu uloženo opatření k nápravě. Příjemce má povinnost zveřejnit informace o realizovaném projektu (stručný popis projektu úměrný míře podpory včetně jeho cílů a výsledků) na svých internetových stránkách za následujících podmínek:

jedná se o již existující internetovou stránku příjemce dotace pro profesionální použití,

existuje vazba mezi účelem internetové stránky a podporou poskytnutou na projekt (vztahuje se i na situace, kdy se projekt týká činnosti příjemce dotace, o kterých příjemce dotace informuje na internetových stránkách).

U popisu projektu musí být uveden jasný odkaz na podporu z Programu rozvoje venkova/Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (minimálně formou použití loga PRV).

Postup při registraci v Portálu farmáře

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html

Postupy při podání žádosti o dotaci a povinných příloh


Jednání výkonných orgánů MAS / Hodnocení a výběr projektů

SCLLD 2014-2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III