Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Skrytá bohatství aneb venkov Plzni

Projekt navazuje na iniciativu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015" a rozvíjí její myšlenku v širším regionu Plzeňského kraje. Cílem projektu je představit kulturní potenciál venkovských oblastí Plzeňského kraje. Projekt, do kterého se zapojilo 7 z 11 MAS působících v kraji, je připraven v úzké spolupráci s kreativním týmem Plzeň 2015 a přímo navazuje na jednu ze tří regionálních programových linií "západočeské baroko".

Impulsem k přípravě projektu se stala prezentace programové manažerky pro plzeňský a jihočeský region iniciativy Plzeň - Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2015 MgA. Kateřiny Melenové na 11. setkání MAS Plzeňského kraje 24. 10. 2011 v Horšově. V rámci prezentace byla místním akčním skupinám Plzeňského kraje nabídnuta spolupráce na uvedené iniciativě, především v rámci tří tzv. regionálních programových linií - landart, západočeské baroko a industriální dědictví. Většina MAS se zúčastnila Fóra pro kreativní Plzeň, pořádaného iniciativou EHMK Plzeň 2015 dne 31.10.2011 pod záštitou primátora Plzně Mgr. Martina Baxy, kde byly opět prezentovány možnosti spolupráce venkovských oblastí Plzeňského kraje s městem Plzní. Vzhledem k tomu, že nabízený koncept spolupráce byl pro MAS zajímavý a nabízí vhodné synergické propojení aktivit EHMK a MAS jako reprezentantů venkova, byla nastartována intenzivní spolupráce. 

Ze strany iniciativy EHMK Plzeň 2015 byla nabízena spolupráce při přípravě a organizaci kulturních akcí, zprostředkování uměleckých vystoupení, ale také propagaci a propojování aktivit různých subjektů působících na venkově (s prioritou pro aktivity rozvíjející tři výše jmenované regionální programové linie) a dále bylo také nabídnuto soustředění informací z různých oblastí (např. o nabídce turistických služeb a cílů, místních památkách atd.) v rámci tzv. Sítě 2015 - Synapsis. Iniciativa EHMK Plzeň 2015 je tak chápána především jako informační a komunikační síť a platforma pro spolupráci různých subjektů v oblasti kultury a umění. Spolupráce by měla probíhat zejména na principu vzájemné prospěšnosti a reciproční výměny zkušeností, kontaktů apod., tudíž především nefinančně.

V návaznosti na výše uvedené bylo v prosinci 2011 - březnu 2012 uspořádáno pět pracovních setkání zástupců MAS Plzeňského kraje se zástupci kreativního týmu EHMK Plzně 2015 (v termínech 5. 12. 2011, 5. 1. 2012, 19. 1. 2012, 15. 2. 2012 a 23. 3. 2012), během kterých byla navržena základní kostra projektu a následně postupně rozpracovány jednotlivé aktivity. Koordinace jednání se od počátku ujala MAS Český Západ - Místní partnerství. Těchto přípravných jednání se zpočátku účastnilo 10 z 11 MAS působících v kraji, přičemž na předkládaném projektu se bude podílet 7 z nich, ostatní se účastní většiny aktivit jako partneři bez finančního plnění v rámci opatření IV.1.2.

Konečná podoba projektu vychází z regionální programové linie iniciativy EHMK Plzeň 2015 "západočeské venkovské baroko" a propojuje dílčí aktivity jednotlivých MAS vztahující se především k tématu baroko (mapování a prezentace památek a místní historie, pořádání kulturních akcí pro veřejnost) a vytváří z nich ucelenou nabídku nejen pro kulturní turisty, ale i pro místní obyvatele. Spolupracující MAS věří, že navrhovaný projekt jim pomůže představit venkov Plzeňského kraje jako svébytný prostor, žijící svým vlastním specifickým kulturním životem, který je atraktivní a současný. Hlavní společnou aktivitou je tak vydání edice publikací "VENKOVSKÉ BAROKO" a společná prezentační akce "VENKOVSKÉ EXPO", pořádaná v Plzni. Zároveň díky projektu dochází k propojování zkušeností a metodik z mapování různých souborů informací z jednotlivých MAS, jejich sjednocení a doplnění tak, aby byly využitelné na celokrajské úrovni nejen jako podklad pro informační Síť 2015 - Synapsis, ale také např. pro Plzeňský kraj atd.

Záměrem projektu je navázat na iniciativu krajského města Plzně, které se spolu s belgickým městem Mons v roce 2015 stane Evropským hlavním městem kultury (EHMK) a rozvíjet tuto myšlenku v celém regionu Plzeňského kraje. Město Plzeň a celý region chápe titul EHMK jako příležitost jak dlouhodobě a systematicky podpořit rozvoj kulturního dění v celé oblasti. Ačkoliv rok 2015 by měl být v tomto smyslu přelomovým, na přípravě a vytváření vazeb je třeba pracovat již nyní. Místní akční skupiny, které působí v celém Plzeňském kraji, jsou pro zapojení regionu do této významné aktivity vhodným partnerem. 

Cílem projektu je proto nabídnout několik nosných aktivit, kterými se venkovské oblasti Plzeňského kraje mohou podílet na kulturním životě v regionu, využít synergie při společné propagaci a marketingu a připravit podmínky pro rozšíření programové nabídky EHMK Plzeň 2015.

MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III